Dzień 6 - piątek, 08.07.2022

Dzień 6 - czwartek, 08.07.2022

Dzień szósty - teatr, zachód słońca, tajemnicze poszukiwania i inne - zobacz galerię...

Dzień szósty na bazie w Unieściu...

Dzień zaczęliśmy od śniadania oraz apelu, na którym każda drużyna otrzymała mit, który należało przygotować na wieczorny teatr.

Zajęcia w drużynach kręciły się głównie wokół przygotowań scenek, jednak niektóre drużyny np. ćwiczyły musztrę.

Po obiedzie uczestnicy udali się na warsztaty, na których pracowali nad swoją dykcją, mimiką, uczyli się nowego tańca, tworzyli dekoracje i stroje, które wykorzystali w wieczornym bloku programowym. Każda z drużyn przedstawiła przygotowaną wcześniej scenkę, ocenianą przez profesjonalne jury.

Pełni ekscytacji po specjalnym występie, uczestnicy udali się do namiotów w celu zregenerowania się na następny obozowy dzień. (dh. Alicja Matyjasik)

Dzień szósty (foto hm. R. Kadela, hm. D. Polan)